Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kennisplatform voor ondernemerschap in de cultuursector.
Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek

Quick scan toont aan dat inkomenspositie wordt versterkt

Culturele microkredieten helpen creatieve ondernemers goed op weg

Microkredieten met een lage rente helpen ondernemers in de cultuursector goed op weg. Het zorgt voor nieuwe opdrachten, vergroot hun professionele netwerk en verbetert hun inkomenspositie. Maar liefst 95% van de gebruikers adviseert collega's om van deze faciliteit gebruik te maken. 

Dit is het resultaat van een quick scan die Hogeschool Utrecht (Kenniscentrum Innovatie & Business) in opdracht van ons heeft uitgevoerd onder de afnemers van culturele microfinancieringen in de afgelopen vier jaar.

Zinvol financieringsinstrument

Wij verstrekken jaarlijks laagrentende leningen (tot € 10.000) aan kunstenaars, creatieven en culturele instellingen. Deze leningen worden gebruikt voor het opbouwen van een orderportefeuille, het aanschaffen van materiaal of het investeren in producten of evenementen. Onderzoeker Alija Ibrahimovic onderzocht onder de huidige gebruikers van deze culturele microkredieten de sociale en economische effecten. “De resultaten van deze quick scan laten zien dat microkredieten een zinvol financieringsinstrument zijn voor ondernemerschap in de cultuursector”, aldus Jo Houben, directeur-bestuurder van Cultuur+Ondernemen.

Talentontwikkelingsbeleid

De interesse naar de effectiviteit van alternatieve financieringsinstrumenten in de cultuursector is sterk toegenomen sinds de overheid stevig bezuinigd heeft op subsidies. Steeds vaker zijn kunstenaars en cultureel ondernemers aangewezen op hun verdienvermogen. Daarom heeft minister Bussemaker van OCW een bedrag van € 3,3 miljoen toegekend aan Cultuur+Ondernemen. Dit wordt vanaf 2015 gebruikt voor laagrentende leningen als onderdeel van het talentontwikkelingsbeleid. 

De quick scan heeft betrekking op de ruim 200 huidige gebruikers van de culturele microkredieten. Naast microkredieten maken zij vaak ook gebruik van onze andere faciliteiten, zoals training, begeleiding en cursussen. Onderzocht is onder meer wat de invloed van de microkredieten is op het aantal opdrachten, de levensvatbaarheid van de onderneming en de inkomensontwikkeling van de leningnemers. De conclusie is dat de microkredieten bijdragen aan de stimulering van het ondernemerschap en aan een betere inkomens- en sociale positie van cultureel ondernemers:

  • 57% van de leningnemers ervaart een stijging van meer dan 50% in het aantal opdrachten (waarvan 14% een verdubbeling of meer);
  • 56% heeft een inkomensstijging van 25% of meer gerealiseerd sinds het ontvangen van het microkrediet;
  • 61% ziet een vergroting van zijn sociale netwerk dankzij het microkrediet;
  • 50% heeft naast het microkrediet een verdiepende of verbredende training of cursus gevolgd sinds het ontvangen van het microkrediet;
  • 82% vindt dat zijn of haar ondernemersvaardigheden er op vooruit zijn gegaan sinds het ontvangen van het microkrediet;
  • 39% van de ondervraagde ondernemers geeft aan een positie in de sector te hebben verworven dankzij het microkrediet;
  • 95% van de ondervraagde ondernemers adviseert collega's om een microkrediet te gebruiken.  

“Het gaat hier niet alleen om de verbeterde toegang tot kapitaal”, zegt Houben. “Ook de combinatie met training en begeleiding draagt bij aan de positieve resultaten. Wij willen daar ook in de toekomst het accent op blijven leggen.” 

Download hier het volledige rapport Sociale en economische effecten van microkredieten in de cultuur- en creatieve sector in Nederland.

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht