Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kennisplatform voor ondernemerschap in de cultuursector.
Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek

Lening aanvragen in de regio Utrecht

Utrechtse Cultuurlening

Professionele kunstenaars, creatieven, culturele organisaties en ondernemingen in de creatieve industrie kunnen via de Utrechtse Cultuurlening tegen een lage rente van 1% een bedrag lenen tot maximaal € 20.000.  

Bericht inzake maatregelen coronavirus

Door het Fonds Cultuur+Financiering wordt per september 2020 de reguliere rente- en aflossingsverplichting weer automatisch geïncasseerd bij alle leningnemers. Mochten er omstandigheden zijn op basis waarvan je met ons in overleg wilt treden over de aflossingen, neem dan contact op via cultuurlening@cultuur-ondernemen.nl. Ben je leningnemer? Lees hier meer

Voor wie is de lening bedoeld?

Cultureel Ondernemers: individuele professionele kunstenaars, individuele creatieven, culturele organisaties en ondernemingen in de creatieve industrie komen in aanmerking voor de Utrechtse Cultuurlening. Voor individuele, professionele kunstenaars of creatieven geldt dat zij woonachtig moeten zijn in de provincie Utrecht. Organisaties of ondernemingen in de creatieve industrie moeten in de provincie Utrecht gevestigd zijn. Verder is van belang dat met de lening een investering wordt gedaan die ten goede komt aan de Utrechtse cultuursector.

Lenen en trainen

Wanneer je gebruik maakt van de Utrechtse Cultuurlening, dan heb je toegang tot ons trainings- en begeleidingsprogramma tegen een sterk gereduceerd tarief (75% korting voor individuele kunstenaars en creatieven, 50% korting voor culturele instellingen, tot een bedrag van maximaal € 1.000). De kerngedachte van het Lenen en Trainen-programma is dat kunstenaars en culturele organisaties behalve financiële ondersteuning, ook steeds meer aangewezen zullen zijn op hun vermogen om te ondernemen. Hoe zet je je creatieve kapitaal om in economische waarde? Met de versterking van ondernemende competenties en vaardigheden vergroot je je potentieel en investeer je in de toekomst van jezelf en je onderneming.

Vier redenen om aan het programma mee te doen

  • Zeer betaalbaar getraind of gecoached worden.
  • Advies op maat ontvangen op uiteenlopend aantal onderwerpen.
  • Combinatie van zowel individuele begeleiding en groepstraining is mogelijk, evenals het aanvullen met andere onderdelen (zoals de strategische financiële meerjaren analyse voor culturele organisaties).
  • Je lening wordt een opstap naar een financieel gezonde, zelfstandige beroepspraktijk.  

Aanvragen

De Utrechtse Cultuurlening is een initiatief van Cultuur+Ondernemen, provincie en gemeente Utrecht en het K.F. Hein Fonds. Het K.F. Hein Fonds is eerste aanspreekpunt en verzorgt de inhoudelijke toets voor de lening. Wij verzorgen het financiële traject en beoordeling.

Vraag aan via de speciale website: Utrechtse Cultuurlening. Wil je meer informatie of heb je nog andere vragen? Neem dan contact op met Ronald Rommes van het K.F. Hein Fonds

Beoordeling van je aanvraag

Wie een Cultuurlening verkrijgt van Fonds Cultuur+Financiering, moet die ook weer terugbetalen. Het Fonds Cultuur+Financiering beoordeelt elke aanvraag na een zorgvuldige afweging. Cultuur+Ondernemen adviseert, maar is niet verantwoordelijk voor de toekenning of afwijzingsbesluiten van het Fonds.

 

      

 

 

 

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht